Elektronické knihy

Elektronické knihy zverejnené na tejto webstránke sú získané výlučne z iných verejne dostupných webstránok a sú určené výhradne na študijné účely. Ich použitím na iný účel, ako je uvedené, môže byť porušený autorský zákon.


Historický vývoj čalúneného nábytku (Rošková, 2008)

Konštrukčné spoje (Demko, 2003)

Materiály a technológie 1 Vlastnosti dreva (Očkajová, 2007)

Materiály a technológie 1 Drevárske technologie (Očkajová, Kučerka, 2007)

Materiály pre 2. ročník odboru stolár (Ondrejkovič, 2004):

1 Drevotrieskové dosky
2 Drevovláknité dosky
16 Dyhy a dyhové zodsadenky

Odborné kreslenie pre odbor stolár (Ondrejkovič, 2005)

3 Technika kreslenia
4 Názorné a pravoúhle zobrazenie
5 Zobrazovanie na technických výkresoch
6 Kótovanie
7 Výkresy v priemysle spracovania dreva
8 Konštrukčné spoje
9 Kreslenie a čítanie technických výkresov
10 Historický vývoj nábytku
11 Základy technickej estetiky
12 Tvar a rozmery nábytku
13 Nábytok
14 Úložný nábytok

Plasty v drevospracujúcom priemysle (Demko, 2001)

Stroje a zariadenia pre drevársky priemysel (Maňas-Kočara,1981):

7 Pásové píly
8 Kotúčové píly

Vplyv lokálneho spevnenia dreva a spojov na pôsobenie drevených konštrukcií (Blešák, 2011)

Základné charakteristiky lesných drevín (NLC)